ProLivia


Om ProLivia

ProLivia har utbildat okänt antal människor under de senaste 7 åren. Målet är att göra det möjligt för så många som möjligt i Sundsvalls regionen att få ta del av denna viktiga kunskap. Vi brinner för att förmedla trygghet och den senaste kunskapen inom området. Vi anser att vår förankring i akutsjukvården är viktig för att kunna svara trovärdigt på kursdeltagarnas frågor och skapa realistiska övningsmiljöer. En del i det är också att erbjuda möjligheten att öva med riktiga övningshjärtstartare. Vi erbjuder även instruktörsutbildningar.

Om våra instruktörer
Helena Westlund är specialistsjuksköterska inom akutsjukvård och har jobbat halv tid sedan 2010 med att utbilda företag och föreningar i Sundsvall. Helena har arbetat på akutmottagning i 15år. Huvudinstruktör Vuxen HLR

Nathalie Thörnlund är sjuksköterska och har tillbringat många år på akutmottagning och nu mera på barnmottagning. Hon ansvarar på sin arbetsplats för att utbilda personalen i HLR och barn-HLR.

Åsa Nordvall är specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivsjukvård. Huvudinstruktör inom Barn och vuxen HLR.

ProLivia samarbetar även med instruktörer inom räddningstjänst och ambulans. Det medför att vi även kan erbjuda helhetslösningar med brandutbildningar mm.

Uppdrag: Att rädda liv. Reportage om Helena på akutmottagningen, se sida 12.

Comments are closed.