Första hjälpen

HLR-rådets rekommenderade kursbok

Grundutbildning

Låt oss hjälpa er att hjälpa andra!

Genom att gå en första hjälpen utbildning med oss, så rustas ni med de livsviktiga kunskaperna i första hjälpen som behövs för att kunna agera. De flesta människor upplever oro och obehag när de tänker på att de kanske skulle kunna hamna i en situation där det förväntas av dem att de skall kunna utföra första hjälpen. Många gånger är det också precis vad de önskar att de kunde göra, men de saknar kunskaperna. Genom att gå en utbildning så minskar den oron och obehagskänslan drastiskt, när man känner att man vet vad man skall göra och hur.

Första hjälpen utbildning

Tag hjälp av lagstiftningen om första hjälpen och krisstöd i AFS 1999:7 och se till att er arbetsplats blir en Trygg Zon att vistas i. Många arbetsplatser väljer att utbilda en liten grupp anställda, som kan känna sig extra trygg i att agera i en olyckssituation eller om någon drabbas av sjukdom. Oftast har dessa personer själv anmält intresse att delta i en sådan grupp. Dessa kallas ofta för ”samariter”. Det här anser vi vara en bra ide´då dessa personer ofta redan har ett intresse av att hjälpa till i dessa situationer och genom detta redan av egen intresse skaffat sig goda kunskaper.

Utbildningen anpassas efter era behov utan att för den delen kompromissa med kraven från HLR-rådet. Således kan tillval göras så som elolyckor och  drunkning.

Pris enligt offert

http://www.hlr.nu/wp-content/uploads/Forsta-hjalpen-och-krisstod-Arbetsmiljoverket.pdf

Svenska första hjälpen-rådet

Comments are closed.