Barn HLR

HLR för barn

Barn med ofri luftväg

Det är skillnad på Barn HLR och vuxen HLR. Vid misstänkt hjärtstopp hos barn ska 5 livräddande inblåsningar ges före HLR startas. 30:2 gäller därefter både till barn och till vuxen vid hjärtsopp. Anpassa kraften efter storlek på personen. Kompressionsdjup skall vara ca 1/3 av bröstkorgens djup. Sjukvårdspersonal kan komma att använda andra metoder. Om kunskap i Barn-HLR saknas gör som till vuxen med mindre kraft.De allra flesta hjärtstoppen hos barn orsakas av syrebrist. Till skillnad från vuxna, så är ofta inblåsningar avgörande för en lyckad återupplivning.

Barn- HLR Utbildning

Vår utbildning håller mycket hög nivå. Vi har anpassat utbildningen för att passa förskola, skola och fritids.

Vi utbildar i HLR på barn från 1 år. Vi utbildar i hur man avlägsnar främmande hinder i luftvägen och går igenom

akuta sjukdomar. Utbildningen är 1,5 till 2 timmar och sker i era lokaler.

Film från HLR-Rådet

Comments are closed.